Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Placówkę Straży Granicznej w Hrubieszowie i nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała na terenie woj. lubelskiego i kujawsko-pomorskiego od stycznia 2016 roku do sierpnia 2018 roku.

„Członkowie grupy, w ramach ustalonego podziału ról, w celu upozorowania legalnego pochodzenia, dokonywali podrabiania umów sprzedaży ciężarowych przyczep rolniczych od obywateli Niemiec, a następnie podrabiali ich oznaczenia identyfikacyjne. W dalszej kolejności, wystawiano zaświadczenia o przeprowadzonych badań stanu technicznego, mimo iż takowych badań nie przeprowadzono. Przyczepy były następnie rejestrowane na terenie woj. lubelskiego i sprzedawane. Dowodem sprzedaży były faktury VAT, w których w sposób celowy i istotny zaniżano rzeczywistą cenę sprzedaży przyczep, doprowadzając do uszczupleń należności publicznoprawnych. Członkowie grupy dokonali w ten sposób obrotu sprzętem rolniczym o łącznej wartości co najmniej 2 500 000 złotych.” – podaje Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania umów sprzedaży i oznaczeń identyfikacyjnych ciężarowych przyczep rolniczych, poświadczania nieprawdy w zaświadczeniach o badaniach technicznych, wyłudzania poświadczania nieprawdy w pozwoleniach czasowych i dowodach rejestracyjnych pojazdów, składania fałszywych zeznań, a także popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Podejrzanym przedstawiono łącznie 625 zarzutów.

Wobec członków szajki zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, dozorów Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych w łącznej kwocie 60 000 złotych. Na poczet grożących kar zabezpieczono majątek ruchomy i nieruchomościach w łącznej kwocie ponad 460 000 złotych. Podejrzanym grożą kary nawet do 12 lat pozbawienia wolności.