Minister Jurgiel spotkał się w piątek z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem oraz komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem. Rozmowy dotyczyły przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz sytuacji związanej z ASF. Jurgiel przedstawił aktualną sytuację na rynku wieprzowiny oraz omówił działania podejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Przy okazji pobytu na targach, minister Jurgiel prowadzi szereg rozmów bilateralnych. Takie spotkanie już miało miejsce z ministrem rolnictwa Węgier Sandorem Fazekasem. Omawiano m.in. temat ASF. Węgrzy popierają nasze działania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Do tej pory na Węgrzech nie stwierdzono przypadków ASF, jednak kraj ten planuje podjęcie działań zabezpieczających granice przed przedostaniem się wirusa. Polsko-węgierskie rozmowy dotyczyły również przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Węgierski minister popiera zgłaszane przez Polskę postulaty, w szczególności dotyczące wyrównania płatności bezpośrednich.

Jurgiel spotkał się także z ministrem rolnictwa Nowej Zelandii Damienem O'Connorem - rozmowy dotyczyły głównie omówienia współpracy gospodarczej. Polska zainteresowana jest zwiększeniem eksportu żywności do tego kraju, szczególnie w zakresie wyrobów cukierniczych, mrożonych owoców i warzyw oraz przetworów owocowo-warzywnych.

Planowane są również spotkania z ministrami rolnictwa: Republiki Czeskiej oraz Bułgarii, wiceministrem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Japonii, a także rozmowy w gronie krajów bałtyckich - podało biuro prasowe ministerstwa rolnictwa.

Ważnym punktem wizyty będzie sobotnia Berlińska Konferencja Ministrów Rolnictwa "Kształtowanie przyszłości produkcji zwierzęcej - w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i wydajny".

Polskie wystąpienie na Targach Gruene Woche (zielony Tydzień) odbywa się pod hasłem "Polska smakuje". Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z województwami dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim prezentuje walory polskiej żywności.

Targi Gruene Woche - to jedne z największych, światowych targów żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, promujące zwłaszcza specjalności regionalne, artykuły ekologiczne oraz luksusowe. Polska 32. raz uczestniczy w tej imprezie. Niemcy są największym odbiorcą polskiej żywności. Do tego kraju trafi ok. 1/4 całego eksportu produktów rolno-spożywczych. Szacuje się, że w 2017 r. wartość eksportu żywności może przekroczyć 25 mld euro.