Według rumuńskiego resortu rolnictwa tylko w ostatnim tygodniu sierpnia obszar zniszczonych w efekcie niedoboru wody upraw powiększył się o prawie 30 tys. hektarów.

Kierownictwo ministerstwa sprecyzowało, że spośród 41 okręgów Rumunii tylko w sześciu nie doszło do zniszczeń na obszarach rolnych w efekcie suszy.

Według obliczeń resortu największy zniszczony przez suszę obszar upraw rolnych to tereny, gdzie posiano zboża, szczególnie pszenicę i pszenżyto. W sumie uszkodzeniu uległy uprawy tych roślin zajmujące blisko 207 tys. ha.

Na kolejnych miejscach pod względem wielkości obszaru zniszczonego przez suszę znajdują się kukurydza i słonecznik, w przypadku których doszło odpowiednio do powstania szkód na 118,4 tys. ha oraz 58,2 tys. ha.

Niedobór wody doprowadził również do zniszczenia 33,3 tys. ha, na których posiano jęczmień, owies i żyto, a także 31 tys. ha rzepaku - przekazało ministerstwo rolnictwa Rumunii.