W Polsce dozwolone jest polowanie na wiele dzikich zwierząt, takich jak: dziki, jelenie, sarny, ptaki, lisy i borsuki. Jednak należy pamiętać, że polowanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga przestrzegania surowych przepisów, a także kalendarza polowań. Kalendarz polowań myśliwych to dokument – plan, który określa terminy i zasady przeprowadzania polowań na zwierzynę łowną. W Polsce obowiązuje na terenie całego kraju z niewielkimi różnicami dla danych obszarów łowieckich lub podziału administracyjnego.

Zrównoważone zarządzanie populacjami zwierzyny

W dokumencie określone są daty rozpoczęcia i zakończenia sezonu łowieckiego oraz terminy polowań na poszczególne gatunki zwierzyny.

Celem kalendarza polowań myśliwych jest zapewnienie zrównoważonego zarządzania populacjami zwierzyny, ochrona dzikiej przyrody i bezpieczeństwo polowań poprzez ustalenie jasnych terminów i zasad, które muszą być przestrzegane przez myśliwych i zarządzających obszarami łowieckimi - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska „w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Kalendarz polowań

Jelenie szlachetne:

 • byki – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
 • łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
 • cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;
 • jelenie sika – cały rok;

Daniele:

 • byki – od dnia 1 września do końca lutego,
 • łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia
 • cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;

Sarny: 

 • kozły – od dnia 11 maja do dnia 30 września,
 • kozy i koźlęta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

Dziki:

 • odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego – przez cały rok,
 • lochy – przez cały rok;

Muflony:

 • tryki – od dnia 1 października do końca lutego,
 • owce i jagnięta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

Borsuki:

od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;


Tchórze i kuny (leśne i domowe):

od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;


Lisy:

od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;

Norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze: przez cały rok;

Piżmaki: przez cały rok;

Zające szaraki i dzikie króliki:

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;

Bażanty:

 • koguty – od dnia 1 października do końca lutego,
 • kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

Kuropatwy:

od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;

Krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice:

od dnia 01 września do dnia 31 grudnia;

Gęsi:

 • zbożowe i białoczelne – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia,
 • gęgawy – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia;

Łyski: od dnia 01 września do dnia 31 grudnia;

Gołębie grzywacze: od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;

Słonki: od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;

Jarząbki: od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

Szakale złociste: od dnia 1 sierpnia do końca lutego.

Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.
Łosie (byki, klempy i łoszaki) objęte są całoroczną ochroną.