W konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2023 mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy produktów lub metod, które można zaliczyć do jednej z 10 kategorii. Wśród nich znajdują się:

 • ciągniki rolnicze;
 • inne maszyny rolnicze;
 • narzędzia i technologie rolnictwa cyfrowego;
 • programy i narzędzia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlę zwierząt;
 • środki ochrony roślin;
 • produkty nawozowe;
 • biopreparaty;
 • nasiennictwo;
 • pasze i dodatki paszowe;
 • budynki inwentarskie i wyposażenie.

Zgłoszenie powinno zawierać charakterystykę produktu lub metody, dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku i datę wprowadzenia produktu na rynek polski oraz zdjęcie produktu w dobrej rozdzielczości.

ZGŁOŚ PRODUKT

Kapituła konkursu dokona oceny zgłoszeń wg kryteriów przyjętych
w regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie kapituła konkursu przyzna 10 wyróżnień.

Równocześnie czytelnicy portalu farmer.pl wybiorą swoich zwycięzców.
3 produkty, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia specjalne.

Ważne terminy

 • 26.06.2023 r. – 11.09.2023 r.  – zgłaszanie produktów
 • 25.09.2023 r. – 16.10.2023 r.  – głosowanie internautów

Ogłoszenie wyników nastąpi 14.11.2023 r. w trakcie oficjalnej gali zorganizowanej podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która w tym roku odbędzie się w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w regulaminie dostępnym na portalu farmer.pl. Zgłoszenia przyjmowane są online poprzez formularz, a wszelkie dodatkowe załączniki należy przesłać na adres e-mail: konkurs.farmer@ptwp.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.