Podkreślono, że "to najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce przyznawane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu".

"Co roku Nagroda im. Oskara Kolberga trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, mistrzów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy wzorem patrona nagrody gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej" - czytamy w informacji na stronie MKDNiS.

Przypomniano, że "patronem nagrody ustanowionej w 1974 r. jest Oskar Kolberg (1814-1890) - polski etnograf, folklorysta i kompozytor".

Jak wyjaśniono, "nagroda przyznawana jest twórcom ludowym i instytucjom w sześciu kategoriach: plastykom i rzemieślnikom artystycznym oraz instrumentalistom, tancerzom, śpiewakom i wytwórcom instrumentów muzycznych; pisarzom i poetom ludowym; kapelom ludowym; zespołom folklorystycznym; badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom oraz mistrzom tradycji; nagroda honorowa dla instytucji i osób działających na rzecz kultury ludowej".

"Wyróżnienia honorowe otrzymują instytucje i organizacje szczególnie zasłużone dla rozwoju oraz popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru" - napisano.

Zapowiedziano, że "w tym roku po raz kolejny przyznany zostanie także honorowy tytuł Ambasadora Kultury Tradycyjnej, czyli wyróżnienie dla samorządowca, który w ostatnim roku w szczególny sposób troszczył się o rozwój kultury tradycyjnej w swoim regionie".

Organizatorem konkursu jest MKDNiS, a jego koordynacją zajmują się IMiT we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz jego oddziałem - Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Regulamin oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatur do 46. Nagrody im. Oskara Kolberga oraz więcej informacji o nagrodzie (jej patronie, misji, historii, organizatorach, towarzyszących wydarzeniach, a także dotychczasowych laureatach) można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakolberg.pl.

Jak wyjaśniono, "kandydatury do nagrody mogą nadsyłać instytucje kultury i nauki (w tym uczelnie wyższe i instytuty PAN), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury".

Dokumenty należy przesyłać do 30 marca za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, ul. Kręta 6, 26-400 Przysucha.

Zgłoszenia do tytułu Ambasadora Kultury Tradycyjnej przyjmowane są do 30 marca 2021 w formie elektronicznej pod adresem: jedrzej.weber@imit.org.pl.