Ogłoszenie w połowie marca stanu epidemicznego w naszym kraju niesie za sobą odczuwalne już powszechnie skutki gospodarcze. Jako jedni z pierwszych – z powodu zamkniętych z dnia na dzień targowisk i kwiaciarni - z problemem braku możliwości zbytu swojego towaru, a tym samym z brakiem jakichkolwiek wpływów, zetknęli się producenci kwiatów, warzyw i owoców.

Krajowe i europejskie organizacje branżowe rozpoczęły już starania, m.in. o uzyskanie pomocy finansowej dla tego sektora rolnego.

Również zarządy krajowych rynków hurtowych dostrzegły problem i kierując się „poczuciem solidarności biznesowej oraz obywatelskiej, jak również chęcią pomocy w utrzymaniu stabilności finansowej najemców, a także uniknięciu konieczności redukcji personelu” – jak podwarszawskie Bronisze – starają się pomóc rolnikom i ogrodnikom – najemcom powierzchni handlowych.

Jak wynika bowiem z komunikatu, Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. podjął decyzję o przesunięciu terminu płatności faktur czynszowych za miesiąc kwiecień 2020 r. na dzień 24 kwietnia 2020 r. Ponadto postanowiono udzielić w kwietniu rabatu najemcom powierzchni na terenie Rynku Hurtowego według listy: 50% - dla najemców sektora kwiatowego, 50% - dla najemców powierzchni gastronomicznych, 15% - dla najemców pozostałych powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych.

- Powyższa decyzja traktowana jest jako doraźna i podjęta została na podstawie stanu dzisiejszej wiedzy o pandemii koronawirusa na terenie Polski. Zarząd WR-SRH S.A. na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie i pracuje nad dalszymi rozwiązaniami mającymi na celu wsparcie najemców, w tym trudnym dla wszystkich okresie – poinformowano w komunikacie.

- Jako administrator terenu Rynku Elizówka dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno kupującym jak i sprzedającym. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. podjął decyzję o udzieleniu rabatu (w czynszu - dop. red.) dla branży kwiatowej oraz gastronomicznej, jest to rabat tymczasowy. Nasze decyzje są podyktowane troską o najemców powierzchni oraz chęcią pomocy w tym trudnym dla wszystkich przedsiębiorców okresie – poinformowała redakcję farmer.pl Anna Kurleto z działu marketingu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

- Zarząd Spółki PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie, był jednomyślny w tym, by pomóc naszym klientom przetrwać ten ekstremalnie trudny czas, wesprzeć ich w utrzymaniu firm i miejsc pracy. Dlatego do każdego „przypadku” podejdziemy indywidualnie oraz ustalimy plan spłaty, który pozwoli Naszym klientom na wyjście z finansowych kłopotów. Mamy świadomość, że prowadzimy biznes pod „wspólnym dachem ”, jesteśmy partnerami niezależnie od koniunktury – informuje redakcję farmer.p Anna Drzał, Specjalista ds. Biura Zarządu.

Dlatego – jak zaznaczono - Zarząd podjął decyzję o udzieleniu pomocy w dwóch wariantach:
• Pierwszy do 50% upustu w stawce czynszu za miesiąc kwiecień 2020 roku, będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z branży kwiatowej (kwiaty cięte /doniczkowe) - ze względu na fakt, że z dnia na dzień całkowicie załamał się rynek roślin, który ze względu na swoją „nietrwałość” nie może być magazynowany i sprzedawany w terminie późniejszym.
• Wariant drugi tj. dla pozostałych klientów, Zarząd proponuje możliwość rozłożenia przyszłych należności wobec Spółki na raty bez naliczania odsetek (system ratalny będzie dotyczył okresu pandemii poczynając od kwietnia 2020 roku ).

- AGROHURT S.A. w Rzeszowie to jedyny Rynek Hurtowy w Polsce, gdzie właścicielami nakładów poniesionych na budowę pawilonów handlowych są nasi klienci, wówczas Spółka pobiera niewielką kwotę za dzierżawę gruntu. Pozostali klienci korzystają z naszych lokali i wówczas płacą wyższą stawkę czynszu za najem. Mamy świadomość, że nasi klienci różnią się od siebie, nie tylko branżą, ale też „wielkością” prowadzonego biznesu i dlatego wymagają różnego traktowania i innego podejścia do rozwiązywania problemów – podkreśliła Anna Drzał.

Hanna Czapiewska, Kierownik Działu Marketingu i Nieruchomości Rënk w Gdańsku poinformowała farmer.pl, że cała branża kwiatowa na gdańskim rynku może liczyć na 50% rabatu stawki czynszu, punkty gastronomiczne – zwolnienie ze 100% stawki czynszu, a branża spożywcza oraz pozostałe – decyzje podejmowane będą przez Zarząd Spółki indywidualnie. - Termin rabatów dotyczy kwietnia, decyzje o ewentualnych przedłużeniach będą podejmowane przez Zarząd Spółki w maju 2020 roku – dodała Hanna Czapiewska.

- Na bieżąco monitorujemy sytuację na poznańskim rynku hurtowym i realizujemy działania mające na celu zapewnić bezpieczeństwo funkcjonalne wszystkich uczestników rynku, w tym.in. dbałość o dezynfekcję infrastruktury technicznej, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, prowadzimy akcję informacyjną w zakresie zasad postępowania, monitorujemy praktycznie od początku wdrożenia (jeszcze) stanu zagrożenia epidemicznego, tzn. 13 marca – temperaturę ciała wszystkich uczestników rynku hurtowego – poinformował redakcję farmer.pl Arkadiusz Węgielski, Prezes Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu.

- Prowadzimy też intensywną politykę informacyjną - skierowaną do instytucji państwowych i Unii Europejskiej w zakresie przedstawiania problemów i zagrożeń dotyczących podmiotów w ramach łańcucha dystrybucji towarowej począwszy od producenta przez sprzedawcę i kupca hurtowego po konsumenta w ramach branż żywnościowej i florystycznej funkcjonujących na rynkach hurtowych. W tym zakresie przeprowadzono analizy szczegółowe branży florystycznej, które stanowią również wystąpienie nie tylko do instytucji państwa polskiego ale również Unii Europejskiej za pośrednictwem organizacji COPA COGECA, oferując przy współpracy z Polskim Związkiem Ogrodniczym – możliwość dystrybucji pomocy finansowej – jako podmioty bezpośrednio współpracujące z bezpośrednio poszkodowanymi – dodał prezes Węgielski. - Podjęliśmy też aktywne działania w sprawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zamknięcia targowisk i bazarów na terenie Miasta Poznania i powiatu poznańskiego – decyzja została zmieniona przy nałożeniu określonych wymogów sanitarnych – uratowało to prawie 800 podmiotów sprzedających artykuły żywnościowe.

- W zakresie bezpośredniej pomocy finansowej skierowanej do uczestników WGRO S.A., zaproponowaliśmy pomoc krótkookresową – w kwietniu zmniejszamy opłaty czynszowe z przekierowaniem większej pomocy finansowej na rzecz branży florystycznej i podmiotów obszaru HORECA , przy jednoczesnym wsparciu w formie zmniejszenia opłat, ale w mniejszym zakresie, w branży żywnościowej – poinformował prezes WGRO S.A.

Jak zaznaczył, w zależności od rozwoju sytuacji – opracowany jest plan wsparcia długofalowego, którego zakres niewątpliwe będzie wymagał również akceptacji organów takich jak Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. - Zdajemy sobie sprawę z konieczności pomocy i w ramach solidaryzmu koniecznym jest jej realizacja – dodał prezes Węgielski.