Przekazywane są niepokojące doniesienia o złym przezimowaniu zbóż w regionie Basenu Morza Czarnego. W marcowym raporcie francuska firma doradcza Offre & Demande Agricole (ODA) podaje, że uprawy ukraińskie w ich ocenie doznały dużych szkód, szczególnie na południu i wschodzie kraju, gdzie grubość pokrywy śnieżnej była niewystarczająca, aby ochronić uprawy przed falą mrozów - podaje BGŻ.


Zdaniem specjalistów również straty nawet na tym poziomie oznaczają spadek produkcji w skali roku, a co za tym idzie ograniczenie potencjału eksportowego Ukrainy. W marcowym raporcie ODA szacuje, że zbiory pszenicy na Ukrainie w sezonie 2012/2013 wyniosą 14 mln t, podczas gdy Międzynarodowa Rada Zbożowa w wydanym pod koniec lutego raporcie szacowała je w kończącym się sezonie 2011/2012 na 22,3 mln ton.