- W Europie Zachodniej coraz częściej obok gospodarstw buduje się siłownie biogazowe zapewniające odpowiednią ilość energii cieplnej i elektrycznej. Chcemy jeszcze lepiej wykorzystywać nasze zasoby i infrastrukturę, więc rozważamy możliwość zastosowania nowego modelu biznesowego także w Agrowill Group - poinformował, cytowany w komunikacie, Vladas Bagavičius, prezes spółki.

W komunikacie podano, że Agrowill Group zastanawia się także nad poszerzeniem swojej oferty o dodatki paszowe. Początkowo spółka chciałaby skoncentrować się na imporcie dodatków paszowych na Litwę, a w dalszej przyszłości rozważa sprzedaż własnych produktów.

Spółka AB Agrowill Group jest największą firmą rolniczą na Litwie i jedną z większych w Unii Europejskiej.

W 2010 r. Grupa Agrowill zanotowała zysk netto na poziomie 7,23 mln zł wobec 54,07 mln zł straty w roku 2009. Zysk na działalności operacyjnej wzrósł w tym okresie do 7,74 mln zł z 44,5 mln zł straty rok wcześniej.