Jednocześnie warunki pogodowe w bieżącym roku przyczyniły się nawet do rozpoczęcia prac polowych w lutym 2020 r. Do 28 lutego rolnicy zgromadzili już 580 tys. ton aktywnego składnika nawozów mineralnych na potrzeby kampanii zasiewów upraw jarych (46 proc. popytu i 144 proc. poziomu z 2019 r.).

Biorąc pod uwagę planowane harmonogramy dostaw nawozów mineralnych, a także zakupy nawozów azotowych w czerwcu, planowane jest zgromadzenie prawie 1,161 mln ton aktywnego składnika nawozów mineralnych, czyli 145 proc. w porównaniu do poziomu z 2019 r.