Inspektorat przypomina, że w pkt. 45 załącznika 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa Federacji Rosyjskiej nr 456 pt. "Kwarantannowe fitosanitarne wymogi Federacji Rosyjskiej dotyczące procesu wwozu, przewozu, transportu, opakowania, przechowywania, wykorzystania importowanych produktów podlegających kwarantannie" strona rosyjska ustaliła warunki znakowania opakowań owoców i warzyw importowanych do Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z tym zapisem "na każdym opakowaniu owoców i warzyw musi znajdować się oznakowanie, zawierające informację o:
- nazwie produktu,
- kraju pochodzenia,
- eksporterze i/lub reeksporterze".

Dodatkowo Inspektorat zwraca uwagę na konieczność przestrzegania wszystkich wymagań importowych kraju przeznaczenia. Ignorowanie warunków określonych przez kraj importu może spowodować sytuację, w której kraj ten wprowadzi ograniczenia na import towarów z danego kierunku bądź od dostawców unikających spełnienia wymagań.