Dotychczas Polska była jednym z największych dostawców truskawek do Europy. Farmerzy są zaniepokojeni: polskie kobiety i młodzież, które wykonywały tę pracę, wyjechali do Hiszpanii, gdzie są większe zarobki. Ukraińcy i Białorusini mają obecnie poważne trudności z przyjazdem do Polski z powodu kolejek do konsulatów. Producenci owoców, obawiając się, że urodzaj zostanie na polach, proszą konsulaty o przyspieszenie procedur wydania wiz, lecz ci i tak pracują we wzmocnionym trybie, wydając do 150 wiz każdego dnia. Najbardziej obciążone są konsulaty we Lwowie i Łucku.

Michaił Chmil - kierownik Centrum Zatrudnienia w obwodzie lwowskim oświadczył, że żadnych oficjalnych podań nie było do niego od polskich urzędów, jak również i prywatnych stowarzyszeń farmerskich z prośbą skierowania ludzi do pracy dotyczącej zbierania plonów. Jest sporo studentów i chętnych którzy szukają sezonowych zarobków, i Centrum mogłoby zorganizować grupy robotników do takiej pracy, dodaje M.Chmil.

Źródło: