Notowanie cen Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Szuwar

we Lwowie (Ukraina)

na dzień 1-8 czerwca 2007 roku

za 1 kg