Chiny chcą szukać nowych sposobów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w celu poprawy wydajności i konkurencyjności.

Ponieważ Chiny mają mnóstwo konwencjonalnych, ale bardzo niewiele wysokiej jakości markowych produktów rolnych, to reformy rynkowe muszą brać po uwagę nowe potrzeby konsumentów – stwierdził chiński minister rolnictwa.

Chiny w 2017 r. chcą wyrwać ze strefy ubóstwa kolejne 10 mln ludzi. Jednak dochód na mieszkańca na obszarach wiejskich w ciągu trzech kwartałów 2016 r. wzrósł tylko o 6,5 proc i był to najwolniejszy wzrost od 13 lat. Po raz pierwszy od 2004 r. wzrost dochodów na wsi jest mniejszy niż wzrost chińskiego PKB.

Według ministra chińscy rolnicy stoją w obliczu wysokich kosztów produkcji i pułapów cenowych nadmiernej eksploatacji zasobów. Tradycyjne chińskie praktyki w rolnictwie są nie do utrzymania. Konieczna jest poprawa struktury rolnictwa i zarządzania w sektorze dostaw, a także lepsze dostosowanie do rynku i zwiększenie wydajności.

Rząd chce promować lepsze i bezpieczniejsze produkty rolne, bardziej efektywne alokacje zasobów i technologiczne innowacje zarządcze.

Produkcja ziarna zbóż w Chinach w 2016 r. spadła o 0,8 proc. kończąc 12-letni okres wzrostu. Spadek ten jest wynikiem reformy podaży i zrównoważenia podaży i popytu. Zmniejszono uprawy kukurydzy na rzecz zasiewów soi i wzrostu użycia zbóż w żywieniu zwierząt.

Jak podkreślił chiński minister rolnictwa, priorytetem jest zapewnienie dla obywateli wystarczającej ilości żywności.