Według chińskiego biura statystycznego w 2016 r. zebrano 616,2 mln ton zbóż, ryżu, nasion roślin oleistych, ziemniaków i roślin bobowatych. Było to 5,2 mln ton, albo 0,8 proc. mniej niż w 2015 r.

Przyczyną mniejszych zbiorów roślin uprawnych były susze i powodzie w różnych rejonach kraju.

Spadek zbiorów dotyczył przede wszystkim kukurydzy, której powierzchnia uprawy spadła w porównaniu z 2016 r. o 3,6 proc. do 1,36 mln ha, a zbiory zmniejszyły się w porównaniu z 2015 r. o około 5 mln ton, czyli 2,2 proc do 219,6 mln ton. Według prognoz ministerstwa rolnictwa w 2017 r. oczekiwany jest dalszy spadek zbiorów kukurydzy o 2 proc. do 215 mln ton i spadek jej ceny.

Pszenicę w 2016 r. uprawiano na nieco większej powierzchni niż w 2015 r., ale plon z hektara spadł o1,2 proc. do 53,3 dt/ha. Wynikiem był spadek produkcji pszenicy o 1,31 mln ton, albo 1 proc. do 128,9 mln ton.

Znacznie lepsze były wyniki zbiorów bobowatych w 2016 r., których zbiory wzrosły o 8,9 proc. do 17,3 mln ton.

Plantatorzy ziemniaków w ub.r. poprawili wynik o 1,4 proc. i osiągnęli rekordowe zbiory 33,3 mln ton.

Bieżący plan pięcioletni dla chińskiego rolnictwa na lata 2016-2020 zakłada osiągniecie samowystarczalności w szczególności w produkcji pszenicy i ryżu.