Warunkiem dofinansowania jest złożenie przez Agencję Rynku Rolnego (koordynatora projektu branżowego) zbiorczego wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki. Wyłącznie w przypadku zebrania grupy co najmniej 4 przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, uczestnicy będą mieli możliwość otrzymać pomoc finansową.

Wielkość dofinansowania nie może przekroczyć 50 proc. kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą, jednak nie więcej niż 8.000 zł na jednego przedsiębiorcę. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są m.in.:
- wynajem powierzchni wystawienniczej lub sali,
- zabudowa powierzchni, montażu, scenografii,
- obsługa techniczna,
- przygotowanie i wydruk zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych,
- transport i zakwaterowanie 1 przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie.

Obwód Kaliningradzki zainteresowany jest pogłębianiem współpracy w dziedzinie rolnictwa z partnerami z Polski, zarówno handlowej, jak i inwestycjami w przetwórstwo rolno-spożywcze. Polskie produkty cieszą się wśród mieszkańców obwodu dużym zainteresowaniem i uznaniem, a władze obwodu deklarują pomoc polskim przedsiębiorcom.

Do udziału w wystawie AGROKOMPLEKS zaproszeni są:
- żywności i napojów,
- producenci urządzeń i sprzętu dla przemysłu spożywczego,
- producenci pojemników i opakowań,
- producenci maszyn i urządzeń rolniczych, agrochemii,
- specjaliści uprawy zbóż i ziemniaków oraz ich przechowywania,
- inwestorzy w sektor mleczarski, hale i park maszynowy, uprawę warzyw, hodowlę trzody chlewnej.

Obwód Kaliningradzki to:
- ok. 950 tys. mieszkańców, w tym 432 tys. w Kaliningradzie,
- bliskość granicy, języka i kultury,
- od połowy 2012 roku strefa małego ruchu granicznego i bezwizowy wjazd dla mieszkańców części Pomorza oraz Warmii i Mazur w miastach i powiatach graniczących z obwodem,
- przychylność władz obwodu wobec wszelkich inicjatyw związanych z działalnością rolniczą, przetwórczą i hodowlaną,
- „okno" na handel z pozostałymi regionami Federacji Rosyjskiej a także innymi krajami Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu.