- Oznacza to dziesiątki dolarów za tonę towaru - podkreślił Solski. Minister powiadomił, że czas oczekiwania na przepłynięcie przez cieśninę wynosi niekiedy nawet kilka tygodni, co przekłada się na znaczące koszty.

Główny problem, który próbuje rozwiązać strona ukraińska, to kontrole w Bosforze w ramach JCC (Wspólnego Centrum Koordynacyjnego ustanowionego na mocy porozumień zbożowych zawartych pomiędzy ONZ, Ukrainą, Rosją i Turcją - PAP). Negocjacje nie są łatwe, a liczba statków wpływających do (cieśniny) - niewystarczająca. Uderza to w ukraińskich rolników i eksporterów, a także naszych klientów, ponieważ zboże staje się coraz droższe, a (jego ceny) nieprzewidywalne dla krajów, które z nami handlują

Porozumienie zbożowe

22 lipca 2022 roku w Stambule przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ podpisali umowy o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie. Porozumienie zawarto na 120 dni, a następnie w listopadzie przedłużono o kolejne cztery miesiące. Blokada eksportu była skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę rozpoczętej 24 lutego ubiegłego roku.