Poniżej zamieszczamy komunikat GIW.


W dniu 20 sierpnia 2013r., na stronie internetowej Służby Weterynaryjnej i Fitosanitarnej Federacji Rosyjskiej (Rossielhoznadzor), pojawiła się informacja filmowa dotycząca eksportu z zakładu o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym WNI 06 11 02 19 (województwo lubelskie) partii słoniny wieprzowej, które pomimo opatrzenia ich polskimi etykietami, w części pochodziły z hiszpańskich przedsiębiorstw nie posiadających zatwierdzenia do eksportu na terytorium Unii Celnej. Przewoźnikiem towaru, jak wynika z materiału zdjęciowego, była firma łotewska.

Powyższe naruszenie polega na niezatwierdzonym i nielegalnym załadunku oraz etykietowaniu produktów, które nie mogły być wysyłane do Federacji Rosyjskiej.

Obecnie Główny Lekarz Weterynarii oczekuje na oficjalne powiadomienie ze strony rosyjskiej o zaistniałym naruszeniu oraz zwrot towaru do Polski celem dokładnej analizy kwestionowanej przesyłki.

W związku z zaistniałą sytuacją natychmiast podjęto następujące działania:

1. Czasowo wstrzymano możliwość eksportu towarów z tego zakładu do Federacji Rosyjskiej.

2. Rozpoczęto dochodzenie mające na celu znalezienie przyczyny zaistniałej sytuacji, w szczególności ustalenia, czy załadunek hiszpańskiej słoniny nastąpił w zakładzie eksportującym, czy w innym miejscu.

3. Nawiązanie kontaktu z władzami weterynaryjnymi Federacji Rosyjskiej w celu poinformowania o podjętych środkach.

4. Na terytorium całej Polski wprowadzono zaostrzone kontrole weterynaryjne przesyłek mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych na rynek Unii Celnej.