Według oceny analityków, realny import jabłek jest wyższy od oficjalnego importu według faktur (a więc i opłaty cła) przywozu tego towaru z Polski, Mołdowy i innych krajów w kwietniu - czerwcu oraz w listopadzie. Dlatego, zgodnie z oceną tygodnika "Agrooglad: warzywa i owoce", import jabłek do Ukrainy w bieżącym sezonie może przekroczyć 200 tys. ton.
Geografia importu jabłek istotnie poszerzyła się. Największym dostawcą pozostaje Polska, na którą przypada więcej niż połowa wszystkich dostaw importowych jabłek. Innymi dużymi dostawcami były Mołdowa, Włochy, Grecja, Francja, Chiny, Holandia i Hiszpania. Dość duże dostawy jabłek na rynek Ukrainy były odnotowane z Gruzji, Węgier, Chile, Turcji i Belgii. Wśród krajów - dostawców pojawiły się Macedonia i Serbia.
Według prognozy Andrieja Jarmaka, kierownika projektu "Agrooglad: warzywa i owoce", import jabłek do Ukrainy w następnym sezonie może zmniejszyć się. Podstawową przyczyną zmniejszenia importu, zdaniem eksperta, będzie zwiększenie podaży krajowego jabłka, dzięki prognozowanemu wzrostowi krajowych zbiorów i zwiększeniu udziału intensywnej uprawy jabłek na Ukrainie.

Źródło: Wschod Info/Agrooglad