Kapitał zakładowy Spółki wynosi 350 tys. rubli, 100 proc. udziałów objęła Indykpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (Polska). Spółka została utworzona na czas nieokreślony. Przedmiotem działalności utworzonej spółki będzie produkcja pasz, produkcja piskląt, chów indyków, ubój indyków oraz produkcja wyrobów drobiowych.

Źródło: PAP