Ujawnione przez jeden z koncernów plany mówią o wybudowaniu w miejscowości Mozir, fabryki wartej blisko 350 mln dolarów.

Wydajność fabryki, która stanie w Mozerze już za półtora roku, sięgnie 100 mln litrów etanolu rocznie. Białorusini będą mieli udziały w tym projekcie, jednak pakiet kontrolny należy do irlandzkich inwestorów.

Przyszłościowo, chcą zając od 3 do 6 proc. unijnego rynku biopaliw. Wprawdzie eksport etanolu do krajów Wspólnoty obciążony jest cłem w wysokości 19 eurocentów za litr, to wytwórcy działający na terenie Białorusi zrekompensują sobie koszty, dużo mniejszymi wydatkami na produkcję.

Źródło: Anna Katner/Agrobiznes