Według szacunków serwisu analityczno-informacyjnego APK, w 2020 roku Kazachstan ma wyprodukować około 18,4 mln ton zboża, czyli o 1 mln ton więcej niż w roku poprzednim. Produkcja pszenicy ma wzrosnąć o 0,8 mln ton do ponad 12,2 mln ton.

Spodziewany wzrost można przypisać wyłącznie wyższym plonom z hektara, ponieważ oczekuje się, że powierzchnia upraw pszenicy będzie najmniejsza od dziesięciu lat i wyniesie około 11,4 mln hektarów. W porównaniu z poprzednim sezonem byłoby to jednak tylko o 0,3 proc. mniej.

Pokazuje to, że w tym roku realizacja kazachskiej polityki dywersyfikacji produkcji roślinnej na rzecz roślin oleistych, buraków cukrowych i paszowych spowalnia. Według ekspertów, wynika to z  wysokiego popytu na kazachstańską pszenicę w krajach sąsiednich. Jednak w porównaniu z sytuacją sprzed dziesięciu lat, areał pszenicy uprawianej w tym roku w Kazachstanie jest już o jedną piątą mniejszy.