W tym samym czasie ma być również zwiększona produkcja ekologicznej żywności.

Kazachstan zamierza zwiększyć wartość wywozu produktów rolnych z 0,8 do 1,5 mld dolarów amerykańskich lub z 0,75 do 1,4 mld euro rocznie.

Wzrost eksportu rolnego wpisany jest w pięcioletni plan wzrostu konkurencyjności kazachskiego rolnictwa i zapewnienia mu odpowiedniego potencjału eksportowego.

Koordynacją przedsięwzięć promocyjnych dla kazachskiego eksportu rolno-spożywczego na rynkach zagranicznych zajmuje się państwowe towarzystwo handlu zagranicznego Prodkorporazija.