Fotyga i Ławrow rozmawiali w Malmoe przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Polska minister powiedziała po spotkaniu, że ma nadzieję na "osiągnięcie dobrych wyników w rozwiązaniu sprawy dostaw polskiego mięsa". - Chcemy kontynuować prace nad rozwiązaniem tego problemu - zadeklarowała.

Ławrow wyraził nadzieję, że "problem wwozu polskiego mięsa do Rosji zostanie wkrótce rozwiązany". Dodał, że sprawę powinni rozwiązywać fachowcy w tej dziedzinie. - To jedynie słuszny sposób rozwiązania problemu - podkreślił.

Rosja wprowadziła embargo na import mięsa z Polski w listopadzie 2005 r., zarzucając stronie polskiej fałszowanie certyfikatów weterynaryjnych i fitosanitarnych. Polska, która usunęła uchybienia, od listopada 2006 r. blokuje rozpoczęcie negocjacji między Unią Europejską a Rosją w sprawie nowego traktatu o partnerstwie i współpracy.

Rosyjskie embargo na import mięsa z Polski jest jednym z tematów dwudniowego posiedzenia grupy roboczej Rosji i Komisji Europejskiej ds. przeciwdziałania oszustwom w sferze obrotu produkcją zwierzęcą, które rozpoczęło się w środę w Moskwie.

Spotkanie odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Uczestniczą w nim specjaliści z rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) oraz eksperci KE.

Źeódło: PAP