W liście zawarto odpowiedzi na sprawozdanie, przedstawione przez rosyjską stronę w wyniku wspólnej rosyjsko-polskiej kontroli, przeprowadzonej w zeszłym tygodniu i teraz Komisja Europejska powinna "poczekać i przeanalizować odpowiedź rosyjskiej strony", która, prawdopodobnie, będzie przedstawiona na spotkaniu komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów Markosa Kiprianu z ministrem rolnictwa Rosji Aleksiejem Gordiejewym, w dniu 21 kwietnia 2007r. w m. Limassoł na Cyprze.

Wcześniej Komisja Europejska zakwalifikowała sprawozdanie jak "dostatecznie pozytywne". Przedstawiciel Komisji Europejskiej Filip Tod zaznaczył wtedy, że w otrzymanym sprawozdaniu "w wielu aspektach pozytywnie" ocenia się postęp, osiągnięty polskimi władzami w odpowiedzi na niepokój rosyjskiej strony.

11 kwietnia Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) poinformowała, że po zapoznaniu się z materiałami wspólnej rosyjsko-polskiej kontroli oraz z dokumentacją otrzymaną od Komisji Europejskiej o stanie państwowej kontroli weterynaryjnej w Polsce, ma nadal wiele uzasadnionych zastrzeżeń do mięsa eksportowanego przez Polskę. Jak zaznacza strona rosyjska, służby weterynaryjne Polski zrobiły poważny krok dla likwidacji ujawnionych w trakcie sprawdzenia nieprawidłowości. Ale Rossielchoznadzor nie otrzymał odpowiedzi na szereg pytań, które powstały w czasie kontroli.

Aby podjąć ostateczną decyzję w kwestii możliwości zniesienia rosyjskiego embarga na import żywności z Polski, Rossielchoznadzor zaproponował generalnemu dyrektoriatu ds. zdrowia i ochrony konsumentów Komisji UE, aby wspólnie z ekspertami UE sprawdzić przebieg likwidacji ujawnionych w lutym 2007 r. nieprawidłowości, jak również ponownie skontrolować stan polskich zakładów mięsnych.

Przypomnimy, Rosja w listopadzie 2005 r. zakazała dostaw z Polski mięsa (wołowiny, wieprzowiny, drobiu) i pewnych rodzajów produkcji mięsnej, z powodu fałszowania certyfikatów weterynaryjnych. W tym samym czasie został wprowadzony zakaz na import produkcji roślinnej z Polski w związku z niedotrzymaniem przez polską stronę rosyjskich norm fitosanitarnych. W lutym 2007 r. grupa specjalistów Rossielchoznadzora przybyła do Polski, dla kontroli przedsiębiorstw przetwórstwa mięsa i polskiego systemu kontroli jakości produkcji branży mięsnej. Polska, ze swojej strony, w listopadzie 2006 r. zgłosiła veto na początek negocjacji pomiędzy Rosją i UE i żąda, by zakaz na dostawy do Federacji Rosyjskiej polskiego mięsa i produkcji roślinnej był zniesiony.

Źródło: Wschod Info