W rozmowach ze strony UE biorą udział dyrektor ds. bezpieczeństwa żywności w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Paola Testori Coggi, a także przedstawiciele służby weterynaryjnej Niemiec oraz polski wiceminister rolnictwa Marek Zagórski. Stronę rosyjską reprezentuje szef Rossielchoznadzoru Siergiej Dankwert. Głównym zarzutem strony rosyjskiej jest – jak twierdzi wicepremier Lepper - brak skutecznej kontroli transportu żywności unijnej przewożonej do Rosji przez terytorium Polski. Ale nawet Rosjanie nie kwestionują jakości polskiego mięsa. Podczas rozmów w Moskwie podnoszony jest również problem monitoringu jakości mięsa dostarczanego przez Unię Europejską do Rosji, działalności grupy do walki z oszustwami oraz harmonizacji prawa weterynaryjnego.