Odpowiedni dekret z 31 grudnia 2021 r. został opublikowany na oficjalnym internetowym portalu informacji prawnych Rosji.

Kontyngent na eksport pszenicy na 2022 rok ustalono na 8 mln ton, a żyta, jęczmienia i kukurydzy - na 3 mln ton łącznie.

Według dekretu kontyngenty taryfowe na eksport pszenicy i meslinu, jęczmienia, żyta i kukurydzy poza Euroazjatycką Unię Gospodarczą powinny być ustalane w ujęciu rocznym, na okres od 15 lutego do 30 czerwca.

Dekret określa również mechanizm przydziału kwoty eksportowej, który powinien być dokonywany corocznie przez ministerstwo rolnictwa nie później niż 8 lutego.