KSG Аgro, jedna z największych spółek rolnych w regionie Dniepropietrowsk na Ukrainie, chce rozwijać swoją działalność również w Polsce i Europie Środkowej. W tym celu otworzyła, jako pierwsza spółka z Ukrainy notowana na GPW, swoje biuro w Polsce. Głównym zadaniem biura będzie pozyskiwania partnerów biznesowych, w tym nawiązywanie współpracy w zakresie dostaw surowca, produkcji i sprzedaży detalicznej w Polsce.

- Polska jest liderem rynku rolno-spożywczego Europy Centralnej, dlatego naturalne jest, że to tutaj rozpoczynamy rozwój KSG Agro poza granicami Ukrainy. Biuro w Warszawie pomoże nam w nawiązaniu współpracy z polskimi firmami oraz w rozwoju spółki na pozostałych, ciekawych rynkach Europy Środkowej, w tym Czech, Słowacji, czy Węgier - powiedział Sergiej Kasjanow, przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro. - Istotną rolą nowego biura w Warszawie będzie również utrzymanie dobrych relacji z inwestorami na rynku kapitałowym. KSG Agro jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych i dlatego uważamy, że nasza obecność w Warszawie leży w naszym dobrym interesie - dodał Kasjanow.


- Widzimy duży potencjał rozwoju na polskim rynku, szczególnie w obszarze produkcji mąki, makaronu,przetwórstwa warzyw i owoców czy dostaw pelletu - powiedział Tomasz Jankowski, Dyrektor Biura KSG Agro w Warszawie. - Jesteśmy zainteresowani w tworzeniu efektywnych relacji biznesowych z polskimi firmami, a w niedługiej przyszłości również z firmami z regionu Europy Środkowej.

Spółka pochwaliła się również w ostatnim okresie dobrymi wynikami za I pół. 2011. KSG Agro osiągnęła 14 razy wyższy zysk netto w porównaniu do ubiegłego roku, który wyniósł 18,75 mln USD. W I pół. 2011 Grupa zwiększyła również swoje przychody do niemal 2,6 mln USD, co oznacza wzrost o 57 proc. rok do roku.