Zysk operacyjny wzrósł do 14,305 tys. USD w porównaniu do 10,471 tys. USD rok wcześniej. Zysk netto grupy był wyższy o 39 proc. i jego wartość wyniosła 11,452 tys. USD. Łączne aktywa grupy powiększyły się o 30 proc. do 264,744 tys. USD.


- W 2013 roku oczekujemy znacząco lepszych wyników w porównaniu do ubiegłego roku. Chcemy zwiększyć bank ziemi o 20-25 tys. ha, aby dojść do 120 tys. ha na koniec 2013 roku. Nasza strategia Zakłada powiększenie banku ziemi do 200 tys. ha do końca 2016 roku oraz zwiększenie powierzchni areałów pod sztucznym nawadnianiem, co przełoży się na większą efektywność upraw. Chcemy również, by w 2016 r. nasz kompleks trzody chlewnej osiągnął pełnię mocy produkcyjnych i pomieścił 240 tys. świń, co pozwoli rocznie na produkcję 26 tys. ton mięsa. Około 4500 macior zostało już dostarczonych do naszego kompleksu - powiedział Sergiy Kasianov, przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro S.A.

Suma areałów należącego do Grupy banku ziemi wynosi 96 tys. czego 65 tys. ha gruntów podlega uprawie. KSG Agro zebrało 120,2 tys. ton wiosennych plonów, ponad dwukrotnie więcej niż w 2012 r.
Zbiory obejmują: 32,4 tys. ton rzepaku, 65,8 tys. ton pszenicy, 18,8 tys. ton jęczmienia i 3,2 tys. ton innych upraw.