Niedawno na polach agroholdingu KSG Aagro w obwodzie dniepropietrowskim na Ukrainie odbyło się spotkanie z przedstawicielami producentów nasion. Celem spotkania z m.in. spółkami Syngenta, Pioneer i Monsanto, była analiza wydajności z hektara nawadnianych przemysłowych upraw kukurydzy z zastosowaniem nasion hybrydowych różnych producentów.


W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Banku Credit Agricole i Banku Praveks oraz kierownicy innych przedsiębiorstw rolniczych z obwodu.

Na podstawie wyników przeprowadzonego nawadniania pól uprawy kukurydzy ustalono wydajność biologiczną na poziomie ok. 15 t z hektara. Natomiast faktyczne zbiory kukurydzy z należących do tego samego podmiotu sąsiednich pól, które nie są nawadniane, wynoszą tylko 6 t z hektara.

Wyniki te wskazują na potencjał dalszego rozwoju projektu intensywnej uprawy kukurydzy. Uczestniczący w spotkaniu producenci nasion wyrazili zainteresowanie dalszą współpracą  zakresie nawadnianej uprawy kukurydzy w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w 2014 r.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych