W okresie trzech kwartałów br. wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych do Federacji Rosyjskiej wyniosła 548 mln EUR (wyrażona w PLN 2 201 mln) i była wyższa niż rok temu o ponad 30%. Federacja Rosyjska zajmuje 7. miejsce w naszym eksporcie rolno-spożywczym, z 5,7% udziałem (4,9% w analogicznym okresie 2009 r.).

Pod względem wartości od wielu lat największym zainteresowaniem rosyjskich odbiorców cieszą się: owoce (szczególnie jabłka), warzywa świeże, przetworzone, mrożone, wyroby mleczarskie, mięso i jego przetwory, wyroby czekoladowe i pieczywo cukiernicze, kwiaty.
Najwyższą roczną dynamikę zaobserwowano w przypadku eksportu mięsa, przetworów mleczarskich, czekolady.

W przypadku importu z Federacji Rosyjskiej największy udział mają ryby mrożone, filety z ryb, których wartość w okresie trzech kwartałów br. wyniosła prawie 20 mln EUR, przy całym imporcie z FR na poziomie 29 mln EUR (rok temu 27 mln EUR).
Import artykułów rolno-spożywczych od 2005 roku do 2008 roku kształtował się na średnim rocznym poziomie ok. 50 mln EUR, zaczął spadać w 2009 roku, kiedy jego wartość wyniosła 35,7 mln EUR.

Źródło: farmer.pl