Trzeba wprowadzić obowiązek posiadania licencji dla importerów, by oni bali się stracić swój biznes - o tym jest przekonany kierownik Ministerstwa Rolnictwa Rosji. I stwierdził, że teraz do Rosji importuje mięso, każdy, kto chce.

Jednocześnie, dla stabilizacji ceny mięsa, minister zaproponował natychmiast powstrzymać nielegalny import wieprzowiny, którego coroczna wielkość sięga 300 tys. ton. Proponuje także ustalić twarde reguły współpracy sieci handlowych i producentów żywności. Dodatkowe opłaty w sieciach handlowych, które osiągają 20 proc. ceny detalicznej, nie pozwalają małym przedsiębiorstwom sprzedawać przez te sieci handlowe.
Aleksiej Gordiejew podkreślił, że wielkie sieci handlowe stały się narzędziem wpływu na rosyjskich producentów, a współpracujące z nimi wielkie rzeźnie i mleczarnie „stoją na kolanach” prosząc, żeby ich produkcję wzięły do sprzedaży.

Źródło: Wschod Info