Jeżeli polskie mięso jest dobre, kupujcie je, przerabiajcie dla rynku wewnętrznego, a do Rosji dostarczajcie mięso białoruskie - oświadczył Łukaszenko w czwartek, zwracając się do białoruskiego ministra rolnictwa i żywności Leonida Rusaka w Bychowie (obwód Mogilowski), podczas wizyty na wspólnym białorusko-łotewskim przedsiębiorstwie "Biełatmit".

Według słów prezydenta Białorusi: - Rosjanie nie są przeciwni temu, byśmy przerabiali dla rynku wewnętrznego polskie mięso. W odpowiedzi na to, że rosyjscy specjaliści, sprawdzając białoruskie zakłady mięsne, ujawnili fakty przeróbki polskiego mięsa, Łukaszenko oświadczył: - Niech sprawdzają to, co dostarczamy do Rosji. Przy tym prezydent wyraził niezadowolenie, że zakaz importu mięsa spowodował "przerwę w działalności przedsiębiorstwa".

Źródło: AgroBel/Wschod Info