Solski podkreślił, że Rosja już zablokowała transport z ukraińskiego portu Piwdennyj nad Morzem Czarnym, pomimo istnienia umowy, i pozwala tylko jednemu statkowi dziennie eksportować ukraińską żywność.

Rosja stawia warunki

Reuters przypomina stanowisko Rosji, która zapowiedziała, że przepuści więcej statków, jeśli wszystkie strony umowy zbożowej zgodzą się odblokować tranzyt rosyjskiego amoniaku rurociągiem przez terytorium Ukrainy do Piwdennego.

Ostatnie działania, które mają tam miejsce - wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj, mówią o tym, że ten korytarz w rzeczywistości działa tylko teoretycznie i niewiele się tam dzieje - powiedział Solski.

- Jeśli umowa nie będzie przestrzegana, wtedy będziemy gotowi na plan B, który zależy od nas i ONZ. Nie będziemy stać biernie - zaznaczył.

Wyjaśnił, że plan B polega na zaoferowaniu zagranicznym firmom gwarancji ubezpieczeniowych, umożliwiających kontynuację żeglugi bez angażowania Rosji, a rząd w Kijowie utworzył już na ten cel specjalny fundusz ubezpieczeniowy w wysokości około 547 milionów dolarów.

Plan B... wyklucza w tym związku czwartą stronę, czyli Rosję - powiedział minister.

Dodał, że Ukraina nadal ma jednak nadzieję, że obecna inicjatywa zbożowa będzie działać pomimo trwających trudności, ponieważ każda nowa opcja będzie wymagać nowej umowy lub formatu.

Umowa zbożowa Ukraina - Rosja 

W warunkach blokady ukraińskich portów przez rosyjską armię w lipcu 2022 r. przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy, odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Ma to gwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Piwdennego.

Kilka dni temu wiceminister infrastruktury Jurij Waśkow oświadczył, że Kijów zgodzi się na tranzyt rosyjskiego amoniaku przez swoje terytorium, jeśli otrzyma gwarancje od Rosji i ONZ, że umowa zbożowa będzie funkcjonować bez zakłóceń.