W komunikacie MRiRW czytamy:

"W spotkaniu, ze strony rosyjskiej, uczestniczył również szef Federacyjnej Służby ds. Weterynaryjnych i Fitosanitarnych Siergiej Dankwert.

Minister Stanisław Kalemba wyraził zadowolenie z dobrego rozwoju współpracy handlowej z Federacją Rosyjską. Pozytywnie też ocenił bieżącą współpracę polskich i rosyjskich służb weterynaryjnych i sanitarnych. Podkreślił też potrzebę szybkiego wyjaśniania zgłaszanych zastrzeżeń jakościowych, po obydwu stronach. Wskazał na przypadek zakładów Wierzejki przedstawiając efekty przeprowadzonych wyjaśnień w tej sprawie i poprosił ministra Fiodorowa o szybką zgodę na wznowienie eksportu produktów z tego zakładu na rynek rosyjski.

Minister Siergiej Dankwert przyznał, że był okres napięcia między naszymi krajami, ale podkreślił też, że bezpośrednie spotkania ministrów są lepszą formą dialogu niż kontakty w ramach UE.

S. Dankwert zaproponował wyjaśnienie spraw bieżących, dotyczących handlu w bezpośrednich kontaktach odpowiednich służb weterynaryjnych i sanitarnych w ramach Grupy Roboczej. Najbliższe spotkanie tej grupy ustalono na listopad br.

Podczas rozmów ministrowie ustalili, że rok 2015 będzie "Rokiem Polski w Rosji" oraz "Rokiem Rosji w Polsce". Minister Stanisław Kalemba zaproponował, by Federacja Rosyjska była krajem partnerskim w czasie Polagry 2015 r.

Minister Fiodorow podziękował ministrowi Kalembie za wspólny projekt dotyczący rozwoju rynków hurtowych w Rosji. Rozmówcy ustalili dalszą współpracę ekspertów w tym zakresie.

Minister N. Fiodorow złożył ministrowi Kalembie propozycję by Polska była krajem partnerskim na targach "Złota Jesień w 2015 r.".

Podczas targów "Złota Jesień" Minister S. Kalemba spotkał się z wicepremierem Republiki Baszkortostanu oraz ministrem rolnictwa N. Kowalenko.

W trakcie spotkania ustalono kierunki dalszej współpracy naukowo-technicznej w zakresie rozwoju rynków hurtowych w tej Republice. Minister S Kalemba odwiedził też polskie stoisko firmy Biofaktor - producenta leków weterynaryjnych i eksportera tych produktów na rynki rosyjskie."