Od ponad 4 miesięcy na ukraińskim rynku utrzymują się bardzo wysokie ceny ziemniaków. W stosunku do 2009 roku są  wyższe nawet o 65 proc. Z uwagi na zaistniałą sytuację - większą opłacalność produkcji  - lokalni producenci zamierzają w bieżącym roku znacznie zwiększyć powierzchnię ich uprawy.