Ukraina kontynuuje zbiory kukurydzy. Rolnicy zebrali 22,8 mln ton kukurydzy przy średnim plonie 6,82 t/ha z 3,3 mln ha (61 proc. planu. 2 obwody zakończyły już zbiory kukurydzy.

Rolnicy zebrali również 109,9 tys. ton gryki przy średnim plonie 1,32 t/ha z 83,3 tys. ha (99 proc.) oraz 182,8 tys. ton prosa przy średnim plonie 2,36 t/ha z 77,6 tys. ha (100 proc.).

Rolnicy zebrali 14,7 mln ton słonecznika przy średnim plonie 2,38 t/ha z 6,2 mln ha (95 proc.), 3,23 mln ton soi przy plonie 2,64 t/ha z 1,22 mln ha (95 proc.). 10 obwodów zakończyło już zbiory słonecznika i soi.

Ponadto rolnicy zebrali 8,8 mln ton buraków cukrowych z 187,9 tys. ha (83 proc.).

Według służby celnej Ukrainy od początku sezonu 2021/2022 do 5 listopada Ukraina wyeksportowała 20,434 mln ton zbóż i roślin bobowatych, czyli o 3,304 mln ton więcej rok do roku. Tylko w listopadzie eksport zboża wyniósł 1,024 mln ton.

W szczególności Ukraina wyeksportowała 12,815 mln ton pszenicy (+1,904 mln ton rok do roku), 4,52 mln ton jęczmienia (+1,143 mln ton), 69,9 tys. ton żyta (+68,2 tys. ton) i 2,831 mln ton kukurydzy (+ 57 tys. ton).

Ponadto Ukraina wyeksportowała 44,1 tys. ton mąki (-17,8 tys. ton), w tym 43,6 tys. ton mąki pszennej (-17,8 tys. ton).