Roczna wielkość produkcji jest zaplanowana na 55 tys. sztuk drobiu. Fermy mają być w pełni zautomatyzowane, a zatrudnionych na obiekcie ma być tylko 25 pracowników.

Całkowity koszt budowy został oszacowany na 1,5 mln USD.

W obrębie zakładu powstanie również jednostka przetwarzająca odchody drobiowe na nawózy organiczne.

Firma Gubin Company, która jest inwestorem projektu posiada już 6 zakładów drobiarskich na Ukrainie o łącznej zdolności produkcyjnej 15 tys. ton mięsa w wadze poubojowej.