Z powodu suszy w firmie zostały zmniejszone zbiory ziarna z wcześniej zakładanych 232 tys. t do 122,8 tys. t. W sumie produkcja słonecznika w 2012 r. w KSG Agro wynosiła ok. 50 tys.t, pszenicy - 42 tys. t, jęczmienia - 10,5 tys. t, kukurydzy - 19,4 tys. t i pozostałych upraw - 3,4 tys. t.

- W okresie wzrostu roślin, na przestrzeni czerwca i lipca, nie było ani jednej kropli deszczu, a temperatura powietrza wynosiła 40°C, a gleby 60°C. Średnie plony pszenicy w KSG Agro wyniosły w tym sezonie tylko 2,3 t/ha. Ale i tak są one wyższe od średniej w regionie Dniepropietrowska - 1,4 t/ha. Jednak wcześniej zakładaliśmy, że plony wyniosą 3,4 t/ha - dodał Mazin.

Również plony słonecznika okazały się niższe niż w szacowano, okazało się że spadły one do poziomu średnio 1,7 t/ha, kiedy wcześniej prognozowane je na 2,1 t/ha.


Możliwości Ukrainy są ogromne, z powodu chociażby dostępności najlepszych gleb, ale kraj ten w pełni jeszcze nie wykorzystuje swojego potencjału. Firma KSG Agro z każdym rokiem chce podnosić swoją wydajność produkcji.

Dobry plon uzyskał w tym roku rzepak - 1,8 t/ha. - Rzepak to taka roślina, która jeżeli przezimuje to w zasadzie ma na tyle rozwinięty system korzeniowy, że już sobie w późniejszej fazie rozwoju poradzi. Wysieliśmy już 15 tys. ha. rzepaku. Kolejny raz zwiększamy jego areał produkcji. Na rynku ukraińskim pojawiały się międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe, które pozwalają ubezpieczać rośliny od ryzyka, co zabezpiecza produkcję - mówi Mazin.

Od roku 2012 kierownictwo KSG Agro planuje rozszerzyć udział areału uprawy pszenicy, jęczmienia i kukurydzy w celu dywersyfikacji przychodów i zwiększenia wydajności wykorzystywania ziemi.

Grupa planuje utrzymać płodozmian z roku 2012 w kolejnych okresach. - Jest on bardzo intensywny: pszenica, rzepak, słonecznik, jęczmień. Staramy się, aby połowę upraw stanowiły oziminy, a drugą - rośliny jare - podkreśla prezes KSG Agro.