Powodem tak sporej redukcji uprawy jest nadprodukcja z 2011 r., która umożliwiła odbudowę zapasów. W 2011 r. Na Ukrainie wytworzono 2,33 mln ton cukru.

Na Ukrainie konsumpcja wynosi około 1,8 mln t. Związek producentów cukru Ukrtsukor wstępnie szacuje, że areał buraków cukrowych może zmniejszyć się do 515 tys. ton, a produkcja do 2 mln ton. Według innych szacunków powierzchnia upraw może wynieść zaledwie 380 tys. ha, a produkcja 1,3 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.