W przedsiębiorstwach rolnych należących do holdingu KSG Agro trwają żniwa wczesnych upraw i roślin technicznych. Zebrano już około 70 proc. powierzchni pól. Do zbiorów zaangażowano 65 dużych, nowoczesnych kombajnów i 80 ciężarówek, które przewożą ziarno do elewatorów. Co bardzo istotne – słoma z pól zbierana jest natychmiast po zakończeniu prac kombajnów, gdyż jest surowcem w prowadzonej przez holding produkcji pelletu.

Wydajny zbiór słomy wspomagają teraz  dwie nowe prasy Challenger. Słoma jest prasowana w kostkę o długości 2 m, szerokości 1,20 m, wysokości 1,30 m i masie 600-650 kg.

Ziarno, przed przekazaniem do elewatorów, podlega we wszystkich przedsiębiorstwach rolnych należących do KSG Agro wstępnemu oczyszczeniu. Przed tegoroczną kampanią żniwną w przedsiębiorstwie Dnieproagrostandart podjęto decyzję o zainstalowaniu nowoczesnej linii do wstępnego czyszczenia ziarna. Aktualnie linia przechodzi fazę testów i przygotowania do rozpoczęcia eksploatacji. Umożliwi ona oczyszczanie dodatkowej ilości ziarna o masie do 250 ton dziennie.

Niezwłocznie po ukończeniu żniw i zebraniu słomy na pola kierowane są zestawy wydajnych maszyn, które przygotowują pola do siewu.