Wzrost dostaw owoców i warzyw na Białoruś spowodowany został wprowadzonym przez stronę rosyjską embargiem na unijne produkty i ich prawdopodobnym reeksportem poprzez rynek białoruski na rynek rosyjski. W 2015 r. kraje unijne łącznie wyeksportowały na Białoruś 1,577 mln t owoców i warzyw. Dla porównania w 2014 r. było to 913,5 tys. t, w 2013 r. odpowiednio 444,1 tys. t, a jeszcze rok wcześniej 295,2 tys. t.

W dostawach na białoruski rynek w minionym roku dominowała Litwa z eksportem na poziomie 1,104 mln t wobec zaledwie 50 tys. t w 2012 r., 102,4 tys. t w 2013 r. i niecałych 340 tys. t dwa lata temu.

Drugim pod względem wolumenu dostaw okazał się rynek polski z ubiegłorocznym wynikiem ponad 396 tys. t nieco mniej niż w 2014 r. kiedy dostarczyliśmy niecałe 435 tys. t owoców i warzyw. Ponadto 32,2 tys. t stanowiły dostawy z Holandii i 21,7 tys. t z Hiszpanii, informuje FAMMU/FAPA na podstawie Factsheet Russia Primeur.