Celem konferencji jest omówienie dotychczasowych wyników współpracy w dziedzinie rolnictwa z krajami objętymi inicjatywą Partnerstwa Wschodniego w takich obszarach jak sprawy weterynaryjne, fitosanitarne, bezpieczeństwo i jakość żywności.

- Mam nadzieję, że organizowane przez nas dziś przedsięwzięcie będzie przede wszystkim stanowić forum dyskusji nad perspektywami i zakresem dalszego rozwoju Partnerstwa Wschodniego w obszarze rolnictwa - powiedział minister Marek Sawicki otwierając dzisiejsze obrady i dodał, że w ubiegłym miesiącu odbył się w Warszawie II Szczyt Partnerstwa Wschodniego.

- W trakcie Szczytu przyjęta została Wspólna Deklaracja, zwana Deklaracją Warszawską, która stanowi silny polityczny sygnał w sprawie pogłębienia integracji oraz dalszego praktycznego zaangażowania Unii Europejskiej i wschodnich partnerów we wspólne działania. W jej tekście znalazły się konkretne zapisy potwierdzające wolę aktywnej współpracy w tym m.in. zapowiedź gotowości pełnej integracji państw partnerskich z wewnętrznym rynkiem UE. W tym celu niezbędne jest dostosowanie prawodawstwa w różnych sektorach, w tym, bardzo ważnym dla partnerów z Partnerstwa Wschodniego, rolnictwie - podkreślił minister.

Minister zapewnił, że bezpieczeństwo oraz jakość żywności, to priorytety Unii Europejskiej. - Są one nierozerwalnie ze sobą połączone, a Unia Europejska dba o jak najwyższy ich poziom. Ponieważ otwieramy się i współpracujemy z krajami Partnerstwa Wschodniego przedstawimy im dziś nasze standardy i pokazujemy jaką drogą można do nich dojść - poinformował minister Sawicki.
Celem krakowskiej konferencji jest omówienie dotychczasowych wyników współpracy w dziedzinie rolnictwa z krajami objętymi inicjatywą Partnerstwa Wschodniego w takich obszarach jak: sprawy weterynaryjne, fitosanitarne, bezpieczeństwo i jakość żywności.

- Mam nadzieję, że organizowane przez nas przedsięwzięcie będzie jednak przede wszystkim stanowić forum dyskusji nad perspektywami i zakresem dalszego rozwoju Partnerstwa Wschodniego w obszarze rolnictwa. Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami z początków współpracy w tym zakresie w ramach UE - powiedział minister Marek Sawicki i dodał, że zarówno bliskość geograficzna, jak i językowa oraz dobre kontakty sąsiedzkie Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego sprzyjają współpracy i mogą pomóc w uniknięciu popełnienia błędów podczas negocjacji akcesyjnych.

- Trzeba jednak pamiętać, że Unia Europejska to żywy organizm ciągle się zmienia, ciągle modyfikuje, ale na pewno jest nasza wielką wartością. Od nas zależy w jakim kierunku te zmiany będą następować - powiedział minister Sawicki.

Najważniejsze tematy dzisiejszego spotkania, dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności, a także zdrowia zwierząt i roślin zostały szczegółowo omówione podczas czterech paneli dyskusyjnych.