Konsumpcja mięsa i wyrobów mięsnych, jego zdaniem, będzie w Rosji corocznie zwiększać się o 8-9 proc. Zaplanowany wzrost rosyjskiej produkcji wieprzowiny i drobiu w najbliższych dwóch latach nie będzie mógł jeszcze tego popytu zadowolić i zastąpić importu. - Dlatego w tym okresie import też będzie rósł - zaznaczył Mamikonian.

Obecnie, Rosja produkuje około 5,6 mln ton mięsa rocznie. Import mięsa, w tym również mięsa drobiowego, wynosi 3 mln ton. Według różnych źródeł, import stanowi ok. 65-70 proc. całkowitego zapotrzebowania w mięsie i produkcji mięsnej Rosji.

Źródło: WebAgro