Dokument ten został podpisany podczas środowego spotkania ministra rolnictwa Marka Sawickiego z ministrem polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Ukrainy Mykołą Prysiażniukiem.

Memorandum obejmuje m.in. wspólną realizację projektów w dziedzinie rolnictwa, co powinno przyczynić się do pogłębienia współpracy dwustronnej między Polską i Ukrainą.

Sawicki podkreślił, że "Polska popiera proeuropejskie aspiracje Ukrainy i jest gotowa udzielać pomocy w zakresie dostosowania ukraińskiego prawa w dziedzinie rolnictwa do przepisów unijnych".

- Ukraina nie ustanie na drodze do integracji europejskiej - stwierdził Prysiażniuk. Dodał, że jego kraj wiąże duże nadzieje w planowanym pod koniec grudnia szczytem UE-Ukraina. Ocenił, że wydarzenie to jest ważne dla Ukrainy i ma wymiar historyczny w kontekście zakończenia negocjacji nad Pogłębioną i Kompleksową Umową o Strefie Wolnego Handlu (DCFTA), która ma być integralną częścią Umowy Stowarzyszeniowej Ukrainy z UE.

Ukraiński minister podziękował za dotychczasowe wsparcie otrzymane od Polski, zwłaszcza w okresie pełnienia przez nią prezydencji w Radzie UE. Zaznaczył, że Ukraina bardzo liczy na dalszą pomoc ze strony Polski, która przyspieszy proces dostosowywania prawa w dziedzinie rolnictwa do europejskich standardów oraz pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów.

Delegacja ukraińska składała w Polsce wizytę studyjną, podczas której zapoznała się z wdrażaniem w Polsce Programu Leader, a także odwiedziła Warszawską Giełdę Towarową i gospodarstwa rolne - poinformowało ministerstwo.