Przypominamy, że porozumienie DCFTA zostało już częściowo wprowadzone w kwietniu 2014 roku. W ramach wstępnej umowy Unia zniosła większość ceł w imporcie artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, a dla niektórych produktów ustanowiono kontyngenty taryfowe o zerowych stawkach celnych (TRQ).

Jakie produkty zostały nimi objęte? Do listy tych artykułów można zaliczyć: pszenicę, kukurydzę, jęczmień, mięso wieprzowe, drób, wołowinę oraz nabiał.

- Zawarcie porozumienia może spowodować wprowadzenie restrykcji dla produktów importowanych z Ukrainy ze strony Rosji. Taki scenariusz wydaje się być prawdopodobny. Strony unijna i ukraińska czynią jednak starania (prowadzone są rozmowy) aby przekonać Rosję, że planowana umowa nie będzie miała negatywnych skutków dla rosyjskiej gospodarki – podaje FAMMU/FAPA.

Co ciekawe przygotowywane pełne porozumienie DCFTA jest częścią szerszej Umowy Stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a UE, która została zawarta w końcu 2013 roku pomiędzy stronami i mającej na celu umocnienie pomiędzy nimi więzi politycznych i ekonomicznych.