26 października 2011 r. Ukraina wygrała przetarg w Jordanii, w wyniku czego kraj ten zakupił 100 tys. ton ukraińskiej pszenicy po cenie 288 USD na warunkach CIF z dostawą w grudniu 2011 - styczniu 2012. Analogicznego sukcesu nie udało się osiągnąć w ramach przetargu w Egipcie, w którym zwyciężyli rosyjscy dostawcy, przy czym należy podkreślić, iż sam udział w takim przetargu jest bardzo ważny dla Ukrainy, ponieważ ukraińskie zboże nie jest dostarczane do Egiptu od 2008 r. ze względu na negatywne oceny egipskich ekspertów odnośnie jakością ukraińskiego produktu. Aktualnie Egipt obniżył wymagania do zbóż - co umożliwia Ukrainie udział w przetargach w tym kraju.

Eksperci spodziewają się, iż wskutek skasowania ceł eksportowych oraz obniżenia aktywności eksportowej w zakresie zbóż przez bezpośredniego konkurenta Ukrainy - Federację Rosyjską, do końca 2011 r. spółki ukraińskie wyeksportują do 10 mln ton zbóż. Zgodnie z danymi Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, w okresie lipiec-wrzesień 2011 r. eksport zbóż stanowił 3,3 mln ton. Natomiast wg innych danych z Ukrainy w październiku 2011 r. wyeksportowano ponad 1 mln ton zbóż.

Biorąc pod uwagę, iż w ciągu miesiąca Ukraina może wyeksportować 2 -2,5 mln ton zbóż, można zakładać, iż do końca grudnia 2011 r. istnieje możliwości dodatkowego eksportu do 5 mln ton. W ten sposób wskaźnik eksportu za okres lipiec-grudzień może wynieść 10 mln ton. Jest to jednak mniej o połowę niż wcześniej deklarowało Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy (24 - 25 mln ton).