Według danych ministerstwa, pszenica konsumpcyjna w dniach 18-24 czerwca potaniała o 0,9 proc.; uzyskano za nią średnio w kraju 597 zł/t. Za ziarno to płacono o 5,3 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 38 proc. więcej niż przed rokiem.

Potaniało również żyto konsumpcyjne w skupie. Cena tego ziarna obniżyła się w ciągu tygodnia o 1,3 proc. do 568 zł/t. Żyto konsumpcyjne było o 2,6 proc. tańsze niż przed miesiącem, ale o ok. 64 proc. droższe w porównaniu do cen notowanych przed rokiem.

Od dwóch tygodni tanieje również jęczmień paszowy. Za 1 tonę tego ziarna dostawcom płacono średnio w kraju 557ázł/t, tj. o 1,7 proc. mniej niż przed tygodniem oraz o 1,6 proc. mniej niż przed miesiącem. Cena jęczmienia kształtowała się na poziomie o ok. 47 proc. wyższym niż przed rokiem.

Od pięciu tygodni rosną ceny skupu żywca wieprzowego. Według danych ministerstwa rolnictwa, w dniach 18-24 czerwca średnio w kraju ukształtowały się one na poziomie 3,74 zł/kg, tj. o 7,6 proc. wyższym niż tydzień wcześniej i o ponad 15 proc. wyższym niż przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku były one o 0,3 proc. niższe.

Ceny skupu bydła w ciągu tygodnia praktycznie nie uległy zmianie, wynosząc przeciętnie 4,02 zł/kg. W porównaniu do analogicznego tygodnia maja żywiec wołowy podrożał o 0,4 proc., a do tego samego okresu 2006 r. - potaniał o ok. 10 proc.

Rosły ceny skupu drobiu. Według informacji resortu, za kurczęta brojlery płacono średnio 3,24 zł/kg, tj. o 2,8 proc. więcej niż przed tygodniem i o 7,5 proc. więcej niż przed miesiącem oraz o 31 proc. więcej niż rok wcześniej.

Źródło: PAP