Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa otrzymał z Komisji Europejskiej pismo N.A. Własowa - zastępcy szefa Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej, skierowane do Testori Coggi - dyrektora generalnej DG SANCO o zniesieniu obowiązku dołączania certyfikatów bezpieczeństwa do produktów pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i eksportowanych z terenu Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Jak podaje GIORIN w piśmie nie sprecyzowano warunków technicznych na jakich Federacja Rosyjska odstępuje od wymogu dołączania certyfikatów bezpieczeństwa, ani daty zniesienia tego obowiązku. W związku z powyższym strona polska jest w trakcie wyjaśniania zakresu zmian prawnych wprowadzanych w rosyjskim prawodawstwie oraz ustalenia warunków dalszego prowadzenia eksportu produktów pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i eksportowanych z terenu Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.