Z roku na rok konsumpcja owoców łącznie w tym kraju rośnie, a w minionym roku wyniosła 71 kg/osobę, czyli o 10 proc. więcej niż w roku 2009 - informuje FAMMU/FAPA. Największe ilości owoców sprowadzane są corocznie przede wszystkim z państw unijnych, Turcji oraz Maroka i Republiki Południowej Afryki. W minionym roku łączne zbiory jabłek w Rosji wyniosły 911,0 tys. ton, a w bieżącym roku prognoza mówi o wielkości 955,0 tys. ton. Większość jabłek uprawianych w Rosji - ponad 60 proc. - stanowią owoce z prywatnych sadów.

W minionym roku łączny import jabłek w Rosji zamknął się wielkością 1,111 mln ton, a na bieżący rok planowany jest on na poziomie 1,115 mln ton. Do bezpośredniej konsumpcji skierowano w roku 2010 1,530 mln ton tych owoców, a na rok 2011 przewidywana jest ilość 1,540 mln ton, przy czym średnie ubiegłoroczne spożycie jabłek przypadające na 1 mieszkańca oszacowano na nieco ponad 11 kg.

Eksport jabłek w Rosji pozostaje na marginalnym poziomie i od kilku lat kształtuje się na poziomie zaledwie 4,0 tys. ton. Do przetwórstwa w bieżącym roku skierowane zostanie około 486,0 tys. ton jabłek przemysłowych, wobec 457,0 tys. ton rok temu. Z łącznej zaimportowanej przed rokiem ilości jabłek największe ilości stanowiły jabłka z Polski, Chin czy Mołdawii, Serbii i Włoch.

W sumie jabłka w Rosji uprawiane są na obszarze 170,0 tys. ha, a średnie plony to około 5,2 ton/ha.